REALIZACJA DALSZYCH CZYNNOŚCI PLANISTYCZNO- PRZYGOTOWAWCZYCH