Ochrona przed czynnikami rażenia BMR oraz wykrywanie BŚT