Dowództwo JS

Dowódca Jednostki Strzeleckiej 4051 Włocławek im. Generała Broni Władysława Andersa

chor. ZS BARTOSZ SZYMAŃSKI

Numer telefonu: +48 723 312 170

dowódca jednostki strzeleckiej
Urodził się 29 maja 1985 roku w Lipnie. W latach 2006-2010 studiował w wyższej szkole informatyki, uzyskując tym samym tytuł inżyniera. Swoją przygodę z militariami rozpoczął w 2006 roku. W roku 2008 rozpoczął służbę wojskową w specjalizacji – eksploatacji systemów łączności.
W tym samym roku awansowany na stopień Kaprala w korpusie osobowym łączności i informatyki. W latach 2008 – 2014 działał w grupie SPAT (Samodzielny Pododdział Anty Terrorystyczny) w Bydgoszczy. W tej samej grupie w latach 2010-2014 zajmował stanowisko dowódcy sekcji. W latach 2011-2013 – uczeń szkoły DELTA – przygotowującej jej absolwentów do profesjonalnej ochrony osób i mienia. W latach 2016-2021 w naszej Jednostce zajmował stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki, od 6 grudnia 2021 roku objął dowodzenie Włocławskim Strzelcem. Obecnie pełni Terytorialną Służbę Wojskową na stanowisku instruktora w Centrum szkolenia WOT.

Zastępca dowódcy Jednostki Strzeleckiej 4051 Włocławek
im. Generała Broni Władysława Andersa

chor. ZS MARCIN DOGOŃSKI
marcin_dogoński1
Pełni funkcję zastępcy dowódcy Jednostki Strzeleckiej i szefa szkolenia. Przygodę z militariami rozpoczął w latach 90siątych współtworząc pierwsze paramilitarne grupy działające na terenie Włocławka.
Absolwent SPWL w Poznaniu o specjalności Rozpoznanie ogólnowojskowe. W trakcie służby wojskowej zdobył uprawnienia między innymi płetwonurka,skoczka spadochronowego,pirotechnika oraz radiooperatora. Wykonując szereg zadań od rozminowywania terenu na obszarze RP po misje zagraniczne budował doświadczenie które wykorzystuje w pracy w naszej jednostce. Ukończył między innymi kursy przetrwania na pustyni i w dżungli, szkolenia w górach wysokich, liczne kursy medyczne jak KPP, TCCC, CLS. Prywatnie Zdobywca Korony Maratonów Polskich, pasjonat narciarstwa, wszelkich sportów wodnych i survivalu. Obecnie poza służbą.