Historia Jednostki

Poznaj historię naszej Jednostki Strzeleckiej.

Rok 2013

Jednostka Strzelecka 4051 Włocławek, została powołana 8 stycznia 2013 roku – rozkazem organizacyjnym Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej. Członkami założycielami Jednostki były osoby związane z dotychczas działającym stowarzyszeniem zwykłym SPAT Włocławek.

To właśnie dzięki ich początkowej pracy oraz przychylności proboszcza Kościoła Garnizonowego (który udostępnił nieodpłatnie sale) powstała Jednostka.
Początkowo pozyskiwanie sprzętu i rekrutów stało się dla Strzelca priorytetem. Dzięki podpisanym porozumieniom o współpracy z Zespołem Szkół Akademickich oraz Zespołem Szkół Mechanicznych w Radziejowie, kadra mogła przeprowadzić pierwsze nabory w swoje szeregi. Młode osoby słyszące o strzelcu już na początku tłumnie garnęły się w szeregi nowo powstałego oddziału terenowego Związku Strzeleckiego.

W marcu 2013 roku, dyrektor Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku widząc zapał młodych uczniów swojej szkoły oraz solidną pracę dowództwa Jednostki postanowił pomóc Jednostce przekazując za pośrednictwem Kujawskiej Szkoły Wyższej (wtedy Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej) pomieszczenie na biuro Jednostki, a także sfinansował transport sprzętu, który Jednostka pozyskała z magazynów obrony cywilnej z Mysłowic.

Pierwszy sprzęt był nie lada gratką dla nowych strzelców, mogli oni bowiem wykorzystywać stare umundurowanie Obrony Cywilnej oraz maski przeciwgazowe i odzież ochronną do prowadzenia swoich zajęć. Kadra Jednostki podjęła w tamtym czasie dwie (jak się później okaże) bardzo ważne inicjatywy, w których prosiła władze miejskie o umożliwienie posługiwania się herbem miasta w naszywce a także postanowiła przerobić pozyskane pomieszczenia na siedzibę Jednostki. Dzięki wsparciu kilku radnych miejskich, obie inicjatywy zakończyły się powodzeniem i pozwoliły Jednostce na stałe zaistnieć we Włocławku.

W pierwszym roku swojej działalności Strzelcy pokazywali się gdzie tylko było to możliwe. Wszelkie uroczystości miejskie, przyrzeczenia strzeleckie oraz uroczystości organizowane przez Jednostkę nabierały coraz większego rozmachu. Kadra Jednostki podpisywała nowe porozumienia o współpracy z lokalnymi służbami i stowarzyszeniami realizując ich założenia i cele.

Rok 2013 zakończył się dwoma wyjątkowymi wydarzeniami – 11 listopada zostało zorganizowane i przeprowadzone pierwsze tak duże i wyjątkowe przyrzeczenie strzeleckie połączone z piknikiem militarnym oraz przyjazdem komendanta Głównego ZS „Strzelec” OSW

Drugim natomiast wydarzeniem jakie przeprowadziła Jednostka była uroczysta wigilia strzelecka w Pałacu Bursztynowym w całości przygotowana własnoręcznie przez jej uczestników. Na wigilii tej gościł ówczesny poseł, a teraz Prezydent Miasta Włocławek Pan dr Marek Wojtkowski, który swoimi działaniami od początku wspierał i współtworzył Włocławską Jednostkę.

Były to pierwsze święta bożego narodzenia, które strzelcy postanowili uczcić w swoim własnym gronie. Przedsięwzięcie to, stało się tradycją w późniejszych latach. Różnego rodzaju drobiazgi, które firmy z całej Polski postanowiły przekazać na zorganizowanie drobnych paczek strzeleckich napływały licznie z całej Polski. Największym jednak wyzwaniem było podzielenie ich oraz przygotowanie do wydania dla strzelców. Tym razem w rolę dzielnych mikołajów wraz z całym, dużym workiem prezentów wcieliła się kadra Jednostki. Jak to wyszło? Uśmiech na twarzach strzelców mówi sam za siebie.


Rok 2014

Mimo, że rok 2013 przeminął z pasem wielu sukcesów, członkowie i kadra Jednostki na tym nie poprzestała. Rok 2014 zaczął się od planów związanych z rejestracją Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej. Wśród Strzelców padł także pomysł, aby Jednostce nadano imię generała broni Władysława Andersa. Strzelcy argumentowali to faktem bliskości generała z naszym regionem. Dowódca JS poczynił więc stosowne rozmowy z córką generała Panią Anną Andersa (aktualną Panią Senator i Minister), która w tamtym czasie przebywała w Stanach Zjednoczonych.

Dzięki jej wizycie w Polsce już w marcu udało się zaaranżować pierwsze spotkanie w ówczesnej Komendzie Głównej ZS „Strzelec” OSW, w którym Pani Ani towarzyszyła Pani Poseł Ligia Krajewska, a z ramienia Związku Strzeleckiego po za dowódcą Jednostki obecny był także Dowódca JS Pruszków, Pan Adrian Kałęcki. Już podczas pierwszego spotkania przedstawicielom Włocławskiej Jednostki udało się wywrzeć ogromne wrażenie na córce generała, która zgodziła się na nadanie Stowarzyszeniu imieniem jej ojca, gen. Władysława Andersa. Długo czekać nie trzeba było, bowiem nazajutrz odbyło się pierwsze walne zebranie założycielskie nowego stowarzyszenia pod nazwą Jednostka Strzelecka 4051 Włocławek imienia generała broni Władysława Andersa, które swój wpis do KRS uzyskało po 30 dniach od zgłoszenia wniosku.

Od tamtego czasu w Jednostce zaszło wiele zmian związanych z wprowadzaniem własnych regulaminów, księgowości a także koniecznością przestrzegania bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych czy też sposobu prowadzenia zajęć. Jednakże ta praca nie poszła na marne. Jednostka cały czas szkoliła się i rozwijała. Doszło w niej także do przeprowadzenia pierwszych weryfikacji strzelców i usunięć ze względu na nieobecności na zajęciach lub na brak wiedzy. Jak to w jednym wywiadzie telewizyjnym powiedział ówczesny zastępca dowódcy Jednostki – „Odsiewaliśmy ziarno od plew”.

Jakby tego było mało to miesiąc maj przyniósł kolejne porcje wrażeń i emocji. W połowie tego pięknego miesiąca Jednostce udało się zorganizować całkowicie darmową wycieczkę do Warszawy połączoną z udziałem w Wielkim Pikniku Legionów organizowanych przez Akademię Obrony Narodowej oraz w II Dniu Cichociemnych organizowanym przez Jednostkę Wojskową GROM wspólnie z dzielnicą Ursynów. Nocna wycieczka po Warszawskich muzeach wypełniła co do minuty harmonogram strzelecki na te 2 dni.

Po powrocie, chwila spokoju jednak niezbyt długa, bowiem za parę dni odbyła się wielka uroczystość oficjalnego nadania Imienia Jednostce Strzeleckiej. Do Włocławka po raz pierwszy w historii miasta na zaproszenie Dowódcy Jednostki zawitała Pani Anna Andersa. Tego też dnia na auli Kujawskiej Szkoły Wyższej, która dzięki dotychczasowej współpracy z Jednostką zgodziła się być gospodarzem tego spotkania, zasiadło wielu znakomitych gości. Wykład i spotkanie z Panią Anną okazało się być nie lada sukcesem. Największa aula we Włocławku została wypełniona po brzegi przybyłymi słuchaczami. Kilkaset osób tego dnia brało udział w uroczystościach nadania imienia Jednostce.

Na tym jednak dowódcy Jednostki wciąż było mało, dotychczasowa passa sukcesów była niczym motor napędowy dla tego młodego człowieka, kolejne pomysły były przedstawiane kadrze na spotkaniach a następnie weryfikowane i stopniowo realizowane. Ich efektem były I Ogólnopolskie Zawody Drużyn Strzeleckich, nad którymi patronat honorowy objął generał Bogusław Pacek oraz generał Roman Polko. Trzyosobowe drużyny z całej Polski przyjechały do Włocławka zmagać się o wygraną i cenne nagrody.

Wiele zaplanowanych konkurencji poddało uczestników wielkiemu wysiłkowi fizycznemu jak i psychicznemu. Co najważniejsze w zawodach tych wystartowały także dwie drużyny z Włocławka, którym udało się zająć 1 i 2 miejsce na podium. Dzięki temu wyczynowi Włocławscy strzelcy nie tylko przeszli do historii jako pierwsza Jednostka organizująca tego typu przedsięwzięcie, ale także udowodnili wszystkim, że we włocławskim strzelcu panuje poziom wyszkolenia.

W tym roku, tak samo jak i w ubiegłym szkoleń nie brakowało. Począwszy od szkolenia przeciwpożarowego poprzez szkolenie z zakresu używania palki typu TONFA, dochodząc na koniec do kursu CLS, który w 2014 roku odbywał się już po raz drugi (1 raz w 2013 roku 3 strzelców z JS 4051 pojechało do łodzi).

W tym roku jednak liczba osób przeszkolonych została zwiększona trzykrotnie. Dzięki dotychczasowym sukcesom Jednostki w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi w roku 2014 udało się przeszkolić aż 9 strzelców z Włocławskiej Jednostki, którzy uzyskali tytuł Ratownika Pola Walki.

Rok 2014 przyniósł jeszcze kilka innych niespodzianek. W tym właśnie czasie Jednostka pozyskała swoją pierwszą broń szkolną w postaci karabinka wz. 88 Tantal oraz zakupiła za kilka tysięcy złotych sprzęt do prowadzenia zajęć linowych. W październiku natomiast napłynęły bardzo dobre wieści z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Wojsko doceniając dotychczasową pracę Jednostki postanowiło rozpatrzyć pozytywnie jej wniosek i przyznać nieodpłatnie po 100 kompletów nowego umundurowania, kurtek, plecaków i rękawiczek, które zostały odebrane i przekazane do użytkowania przez członków Stowarzyszenia. To pierwsze mienie pozyskane z MON okazało się największym zaskoczeniem i sukcesem 2014 roku. Od tej pory Jednostka była w stanie w całości umundurować i wyposażyć sto procent swojego stanu osobowego.


Rok 2015

W pierwszych dniach nowego 2015 roku, zostało zwołane uroczyste Walne Zebranie Sprawozdawcze Jednostki. Uroczyste? Tak. Bowiem osiągnięcia z 2014 roku były warte pochwały. Podczas zebrania licznie przybyli goście najpierw wysłuchawszy sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok poprzedni byli bardzo zdziwieni dokonaniami jakie udało się zrealizować w tak krótkim czasie.

Obecny na sali przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej przybyły, aby skontrolować działalność Włocławskiej organizacji proobronnej tego dnia stwierdził, „że chyli czoła, (a rzadko mu się to zdarza) za prace jaka została włożona w rozwój ruchu proobronnego w tym mieście”. Przy tych słowach płk Gniecki wręczył dowódcy Jednostki plut. ZS Wójcikowi pamiątkowy medal Ministerstwa Obrony Narodowej uznający dotychczasowe dokonania Jednostki i stawiający ją za wzór organizacji proobronnych w całym kraju.

Późniejsze wydarzenia potwierdziły tylko, że fala sukcesów jest dalej motorem napędowym, a apetyt dowództwa Jednostki rośnie w miarę jedzenia. Nie przerywając więc realizacji szkoleń zostały poczynione i wprowadzone kolejne działania mające na celu jeszcze lepszą pracę włocławskich Strzelców.

Już w styczniu Jednostka dzięki organizacji zbiórki publicznej zakupiła dwie repliki broni AK 74, które do dziś służą strzelcom do wystawiania wart honorowych. Następnie w kwietniu Jednostka wygrała konkurs grantowy z Inicjuj z FIO wcześniej jednak pozyskując z MON kolejne mienie w postaci Kuchni Polowej KP-340. W ramach konkursu z FIO, nasze Stowarzyszenie zakupiło pierwsze 10 kamizelek taktycznych i replik broni, które do tej pory są wykorzystywane do zajęć w polu.

Wspominając rok 2015 nie możemy jednak zapomnieć o wielkim kongresie organizacji proobronnych i klas mundurowych jaki odbył się w Warszawie, w którym na specjalne zaproszenie generała Packa, uczestniczył Dowódca Jednostki plut. ZS Wójcik. Kongres ten był pierwszym milowym krokiem MON w stronę organizacji proobronnych. Po raz pierwszy mogły one przedstawić swoje prośby i plany dotyczące koniecznych reform w aktach prawnych MON. W trakcie tych dwóch dni odbywała się także masa rozmów kuluarowych między poszczególnymi Związkami Strzeleckimi.

Ku zdziwieniu Jednostka z Włocławka w związku ze swoim wyjściem (w listopadzie roku 2014) z macierzystego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej i rozpoczęciu działalności na własną rękę była traktowana jak równy z równym stając w jednej linii z czołowymi organizacjami proobronnymi zrzeszającymi w swoich szeregach tysiące osób.

Spotkania i kongres jednak dobiegł końca, a niebywałe zaszczyty trzeba było po raz kolejny zamienić w działanie. W maju 2015 roku, jednostka nie zwalniała i tym samym otrzymała kolejną porcję sprzętu z MON. Tym razem były to bardzo wyczekiwane hełmy stalowe, peleryny pałatki a także dresy wojskowe. Na ich odebranie i wyposażenie strzelców jednak czasu nie było zbyt wiele.

Kolejne przedsięwzięcia goniły terminami. W połowie maja w porozumieniu z Wojskową Komendą Uzupełnień odbyły się pierwsze w historii Jednostki testy weryfikacyjne włocławskich Strzelców. Poziom,  był bardzo wysoki – testy według norm, którym poddawani byli żołnierze po przejściu służby przygotowawczej. Wyznaczeni przez Komendanta oficerowie WKU przybyli na strzelnicę PZŁ wyposażeni w testy i stopery.

Na początku test teoretyczny składający się z wyspecjalizowanych pytań, następnie zakładanie odzieży ochronnej i maski na czas, ładowanie magazynka na czas, rozbieranie i składanie broni, pierwsza pomoc, a na deser kopanie okopu do postawy leżącej. I tutaj znowu zaskoczenie. Realizując zajęcia w systemie weekendowym włocławscy strzelcy sprostali postawionym im wymaganiom i udowodnili, że swoja wartość.

Średnia 4,08 w 5 stopniowej skali oceniania była rewelacyjną informacją oraz wielkim zdziwieniem dla przybyłych oficerów WKU. W tamtym momencie Jednostka udowodniła swoją wartość, nie tylko formalną, ale także i bojową.

Jednak czasu jak zwykle było mało. Kilka dni na zebranie sił i kolejne zajęcia w polu tym razem wizytowane przez kolejnego przedstawiciela MON Pana płk Baranowskiego, a także przez prezydenta miasta Włocławek Pana dr Marka Wojtkowskiego. Zajęcia odbywały się po raz kolejny na terenie straży pożarnej, z którego strzelcy w przeszłości bardzo często korzystali.

Zostały one po raz kolejny bardzo wysoko ocenione przez przedstawiciela MON, który po raz kolejny pochwalił pracę, która jest wkładana w tym mieście w wychowanie i szkolenie patriotyczne młodzieży. Zajęcia te także wizytował jeden wcześniej nikomu nieznany, pisarz przysłany przez Pana generała Packa, który przeprowadził ze strzelcami i dowódcą Jednostki szereg wywiadów podczas prowadzonych zajęć. Jaki był tego efekt – to się okazało później.

Mijały kolejne miesiące jednak przedsięwzięć wciąż nie ubywało. Tego roku dużym wydarzeniem były dni Włocławka, a dokładnie przygotowywany we współpracy ze Strażą Pożarną pokaz ratownictwa taktycznego, który członkowie Włocławskiej Jednostki przeprowadzili w trakcie imprezy na Wiśle.

Zadanie to nie lada było skomplikowane i niebezpieczne. Zjazd na linach z mostu do podpływającej motorówki wymagał nie tylko doskonałego zgrania czasowego jak i wielu dni i godzin ćwiczeń. Następne elementy też nie wyglądały prościej. Skok do wody w pełnym umundurowaniu z rozpędzonej RIBY, a następnie wyłowienie rannego z wody i przetransportowanie go do brzegu tylko z daleka wyglądał banalnie.

W rzeczywistości pokaz ten przeszedł do historii jako najbardziej niebezpieczne wydarzenie realizowane przez naszą Jednostkę. Nic na szczęście się nikomu nie stało. W pokazie tym bowiem brała udział tylko i wyłącznie doświadczona kadra Jednostki nie narażając tym samym młodych strzelców. „Dziadki” i tym razem udowodniły, że coś jeszcze potrafią.

Kolejny zjazd pojazdów militarnych w Choceniu (od 3 lat obstawiany przez Strzelców) i w tym roku nikogo nie zaskoczył. Nowym natomiast wydarzeniem była organizacja kursu skoczka spadochronowego w oparciu o Inowrocławskie Lotnisko. I tym razem na kurs organizowany przez naszą Jednostkę, zjechały się osoby z całej Polski. Wieści szybko rozniosły się w eterze, że „Włocławek organizuje kurs, więc lipy nie będzie i warto pojechać”.

Dotychczas wyrobiona w Polsce marka Jednostki pozwoliła w kilka dni na zapełnienie pełnych list uczestników a chętnych było trzy razy więcej. Trzy turnusy skoków szybko minęły. Jednak i tutaj z pomocą przyszedł macierzysty Pułk Dowódcy Jednostki, który udostępnił bazę noclegową dla kursantów.

Wakacje zakończone z podsumowaniem kilku zrealizowanych szkoleń i przedsięwzięć. Wrzesień, który jednak wszystkim uczniom kojarzy się ponuro tym razem jednak wywołał uśmiech na twarzach członków naszego stowarzyszenia. Kolejna partia sprzętu dla Włocławskiej Jednostki – to już nic nowego? NIE. Tym razem była to rewelacyjna partia sprzętu o wartości kilkuset tysięcy złotych.

Kompozytowe hełmy wz. 2000, kamizelki kuloodporne z wkładami kevlarowymi i płytami stalowymi oraz maski MP-5, to właśnie sprzęt jakiego na wyposażeniu nawet nie miały jeszcze wszystkie pododdziały zawodowego Wojska Polskiego. Sprzęt marzenie i to w ilości kilkudziesięciu a nawet 100 kompletów. Sprzęt, którego zazdrościły wszystkie pozostałe organizacje proobronne z całej Polski znalazł się właśnie we Włocławku. Szybki jego odbiór i wyposażenie strzelców pozwolił na realizację kolejnego przedsięwzięcia – Jakiego? Obozu Szkolenia Proobronnego z dofinansowania Ministerstwa Obrony Narodowej.

Tak ten właśnie rok był szczęśliwy jeśli chodzi o organizację zaplecza logistyczno-szkoleniowego. W tym roku także ministerstwo przekazało kilka tysięcy złotych na realizację 4 dniowego obozu szkolenia proobronnego, po którego zakończeniu członkowie Jednostki otrzymali legitymacje EFR (ukończenia międzynarodowego kursu pierwszej pomocy) – wszyscy oczywiście zakończyli go z wynikiem pozytywnym i z uśmiechami na twarzach wracali do domu.

Ten rok był także pierwszym rokiem kiedy młodzi nasi wychowankowie na placach musztry w całym kraju stawiali swoje pierwsze żołnierskie kroki, składając przysięgę wojskową. Radość największa dowódcy bowiem jest wtedy kiedy jego podopieczny osiąga swoje osobiste sukcesy zawodowe.

Mimo listopadowej aury rok ten jeszcze się nie zakończył. Kilkoro osób z kadry skończyło jeszcze w listopadzie kurs instruktorów organizacji proobronnych organizowany we Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu zdobywając jednocześnie uprawnienia do prowadzenia strzelań.

Ostatni miesiąc 2015 roku jak zwykle dał chwilę czasu i wytchnienia na podsumowanie corocznej działalności przy wigilijnym stole w gronie najbliższej strzeleckiej rodziny. Chwili, która rzadko się zdarzała w czasie działalności Jednostki – tym razem też nie było inaczej.


Rok 2016

W roku 2016 nasi strzelcy nie tylko udoskonalali swoje wykształcenie ale również dzielili się z innymi swoją wiedzą. W tym roku nasza jednostka przeprowadziła w ramach projektu „I Ty możesz pomóc – zajęcia z pierwszej pomocy dla najmłodszych” sfinansowanego przez FIO zajęcia z zakresu pierwszej pomocy w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika i Zespole Szkół Akademickich we Włocławku oraz Liceum Ogólnokształcącym w Kowalu. Również nasza jednostka zorganizowała zajęcia z bronioznastwa i OPBMR w Społecznym
Liceum Ogólnokształcącym w Choceniu.

W 2016 roku przedstawiciele naszej jednostki strzeleckiej wzięli udział w spotkaniu organizacji proobronnych z województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizowany w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Bydgoszczy dzięki, któremu nawiązaliśmy współpracę. Również podpisaliśmy współpracę z Wojskową Komendą Uzupełnień we Włocławku.

W 2016 roku nasi strzelcy uczestniczyli w ćwiczeniach wojskowych pod kryptonimem PUMA 16 zorganizowanych przez 10 Brygadę Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa. Rok ten był także niezwykle kontrowersyjny i przełomowy w działalności naszego stowarzyszenia. W momencie kiedy na horyzoncie zaczęły pojawiać się spore (jak na tamte czasy) środki z funduszy resortowych to do stowarzyszenia dołączyła nowa grupa instruktorów.

O ile współpraca z nimi od samego początku układała się wzorowo, a dowództwo organizacji poinstruowało, że nasza działalność opiera się od samego początku na nieodpłatnej pracy członków i instruktorów i nikt nigdy w historii stowarzyszenia nie był zatrudniany na etat i nie otrzymywał wynagrodzenia za prowadzone zajęcia to finalnie okazało się, że nie wszystkim jednak pasowały te zasady.

Pewne osoby zaczęły więc od wewnątrz próbować wykorzystać swój autorytet jaki obdarzeni zostali pełniąc funkcję instruktorów i pod przykrywką „ogromnych dotacji” jakie obiecywali młodym ludziom starali się przejąć władzę w Jednostce. Ich plany stetynie udały się i wyszły na jaw przy pierwszej nadarzającej się okazji, a grupa tych osób postanowiła z wielkim impetem odejść ze stowarzyszenia zabierając ze sobą część młodzieży jaka im zaufała. W ten sposób we Włocławku na chwilę powstały 2 jednostki Strzeleckie, nasza oraz Nadwiślańska Jednostka Strzelecka.

Jaki docelowo był finał tej sprawy? Otóż, kłamstwa i manipulacje szybko wyszły na jaw, młodzież jaka odeszła z Jednostki bardzo szybko prosiła nowy zarząd naszego stowarzyszenia aby móc do niej wrócić, a druga organizacji tak samo szybko jak rozpoczęła swoją działalność tak też ją zakończyła.

Do tej pory jednak w przestrzeni publicznej kilka osób nie może przeżyć, że w tamtym okresie nie udało im się spełnić swoich ambitnych planów przez co wypisują niestworzone historie starając się oczerniać naszą działalność. Tym samym od 1 marca 2016 roku stowarzyszenie dokonało roszad w zarządzie a funkcję zastępcy dowódcy Jednostki pełnić zaczął plut. Bartosz Szymański.


Rok 2017

Po jakże obfitym 2016 r. w działaniach włocławskiej Jednostki Strzeleckiej przyszedł czas na 2017 r. W tym także roku strzelcy nie próżnowali. W 2017 r. zawarliśmy korzystne współprace z 2 Pułkiem Inżynieryjnym w Inowrocławiu gdzie zostaliśmy przeszkoleni ze zgrywania przyrządów celowniczych, wyznaczania oka dominującego, budowy i danych taktyczno-technicznych broni, ładowania magazynka na czas oraz strzelania z trenażera strzeleckiego CYKLOP również owocna okazała się współpraca z 2 Pułkiem Inżynieryjnym w Bydgoszczy gdzie mogliśmy zrealizować strzelanie szkolne z karabinka Beryl oraz pistoletu wojskowego P-83.

Następnie korzystnie wykorzystaliśmy podpisane porozumienie z Dowództwem Generalnym Rodzaju Sił Zbrojnych dzięki czemu członkowie naszej organizacji mogli uczestniczyć w ćwiczeniach z wojskami NATO pod nazwą DRAGON 17. Równie ważną umowę partnerską i plan współpracy podpisaliśmy z 4 Pułkiem Chemicznym w Brodnicy gdzie nasi strzelcy kształcili się z zakresu OPBMR.

W 2017 roku zakwalifikowaliśmy się do Programu „PASZPORT” organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej Tym samym udowodniliśmy, że włocławscy strzelcy zawsze i z pełną odpowiedzialnością należycie wywiązywali się z postawionych im przez resort zadań.

Dzięki takiej współpracy kilkudziesięciu członków naszej Jednostki brało udział w
zaawansowanych kursach szkoleniowych z zakresu Ratownictwa Pola Walki, SERE, Łączności, Rozpoznania, Logistyki oraz Dowodzenia Drużyną. Dzięki zdobytej wiedzy nasi strzelcy mają szereg resortowych uprawnień i kwalifikacji, które pozwolą im dostać się do zawodowej służby wojskowej.


Rok 2018

Rok 2018 okazał się być przełomowy w historii Naszej Jednostki. Wtedy Nasi członkowie zarządu złożyli w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy dokumentację dotyczącą uzyskania pozwolenia na broń palną w celach szkoleniowych, która po miesiącu została przyjęta i pozwolono na posiadanie przez naszą jednostkę 40 sztuk broni palnej.

To zapoczątkowało możliwość realizacji bardziej zaawansowanych szkoleń strzeleckich. W 2018 r. w ramach zrealizowanego zadania „Cykl Szkoleń Strzeleckich” nasza jednostka zorganizowała zaawansowane szkolenia strzeleckie dla funkcjonariuszy rodzimej Komendy Policji.

Nasi strzelcy na prośbę Ministerstwa Obrony Narodowej mogli uczestniczyć w ćwiczeniach wojskowych pod kryptonimem ANAKONDA 18. I w tym roku nie mogło zabraknąć współpracy z 8 Kujawsko-Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej gdzie nasi strzelcy aktywnie wspierali promocję WOT w regionie.

 


Rok 2019

W 2019 roku zostaliśmy zaszczyceni wizytą dziennikarzy ze stacji BBC World Service, którzy nagrali materiał dotyczący działalności proobronnej naszego stowarzyszenia, historii ruchu strzeleckiego w Polsce oraz motywach jakie kierował młodymi osobami aby związać się ze strzelcem.

W 2019 roku zostaliśmy najlepszą jednostką wśród organizacji proobronych i klas mundurowych w rankingu Ministerstwa Obrony Narodowej i przyznano nam Fiata Ducato 2.2 Multijet oraz łódź motorowodną Quicksilver 550. Rok 2019 był przepełniony szkoleniami i kursami dotyczącymi zasad udzielania pierwszej pomocy na polu walki organizowanego przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

To nie koniec na terenie Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce zrealizowaliśmy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ramach programu PASZPORT nasi strzelcy na poligonie w Drawsku brali udział w ćwiczeniach taktycznych z żołnierzami 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Dzięki współpracy z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu nasi strzelcy brali udział w szkoleniu strzeleckim na symulatorze ŚNIEŻNIK.


Rok 2020

Rok 2020 przyniósł ze sobą nieoczekiwanie nową pandemiczną rzeczywistość dla naszej jednostki i całego świata. Chodź i w tym trudnym czasie nasza jednostka nie była obojętna w pomaganiu seniorom w robieniu zakupów podczas pandemii. Zorganizowaliśmy w ty, czasie akcję szycia maseczek dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.

W naszą akcję włączyło się między innymi Koło Gospodyń Wiejskich oraz ludzie chętni do pomocy, którzy z własnej woli szyli maseczki dla personelu medycznego.

W tym roku również rozwinęliśmy się internetowo. Utworzyliśmy własny system e-learningowy a także oficjalnie rozpoczęliśmy prowadzić konto na Instagramie. Pomimo pandemii nasi członkowie dalej się rozwijali na kursie płetwonurka zrealizowanego przez Stowarzyszenie Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych w Orzyszu ale także w szkoleniu Ratownika Pola Walki w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

W 2020 roku nasi członkowie zrealizowali dzięki sfinansowaniu przez Narodowy Instytut Wolności zajęcia strzeleckie z pistoletów, karabinków oraz z broni wyborowej a także strzelanie szkoleniowe na celność i skupienie. W 2020 roku złożyliśmy wniosek o zawarcie „Partnerskiej umowy
Proobronnej” do Ministerstwa Obrony Narodowej (Biuro Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej), dzięki temu członkowie naszej organizacji zdobyli dodatkowe możliwości kształcenia.


Rok 2021

W 2021 roku odbyło się wyjątkowe wydarzenie wręczenie sztandaru Naszej Jednostce w imieniu Ministra Obrony Narodowej dokonał tego Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej - Pan gen. bryg. Marek Wawrzyniak, a cała uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem przy akompaniamencie orkiestry wojskowej z Bydgoszczy. To wydarzenie było połączone z piknikiem wojskowym zorganizowanym pod hasłem "Zostań Żołnierzem RP".

Następnie otrzymaliśmy jako organizacja proobronna w ramach podpisanej umowy z Fabryką Broni "Łucznik" kilka egzemplarzy swoich karabinków MSBS GROT, z których to nasze stowarzyszenie zrealizowało szkolenia strzeleckie. Po blisko 9 latach dowodzenia, dotychczasowy Dowódca Jednostki

Krzysztof Wójcik, przekazał dowodzenie organizacją swojemu dotychczasowemu Zastępcy - Bartoszowi Szymańskiemu. W 2021 roku Nasza Jednostka została wyróżniona przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego specjalnym medalem 100-lecia przyłączenia do Polski Kujaw i Pomorza.

Również w 2021 roku biliśmy rekordy w zrealizowaniu ilość zadań zleconych ze środków Ministerstwo Obrony Narodowej. I w tym roku nie zabrakło szkoleń oraz specjalistycznych kursów.

Nasi strzelcy uczestniczyli także w kursach spadochronowych organizowanych przez Aeroklub Gdański, w kursach nurkowych, sternika motorowodnego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy organizowanych przez Stowarzyszenie PODWODNIK, a także w kursach technik linowych organizowanych przez Związek Strzelecki "Strzelec" Józefa Piłsudskiego.