Krzysztof Wójcik

Krzysztof Wójcik

Krzysztof Wójcik

Człowiek od zadań specjalnych – jeśli czegoś nie da się załatwić to bądźcie pewni, że dla niego słowo „niemożliwe” nie istnieje. To właśnie z jego inicjatywy w 2013 roku we Włocławku powstała Jednostka Strzelecka. Jest absolwentem studiów prawniczych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także do końca 2021 roku pełnił funkcję dowódcy naszego stowarzyszenia. Krzysztof Wójcik w czasie studiów nie marnował czasu i rozpoczął służbę wojskową w ramach szkoły podoficerskiej wojsk lądowych w Poznaniu, po której ukończeniu został mianowany na stopień kaprala. Następnie przez kolejne lata pełnił służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w 2 Pułku Inżynieryjnym w Inowrocławiu. Po ukończeniu studiów rozpoczął w Akademii Wojsk Lądowych kurs oficerski w specjalności logistyka , a w lipcu 2019 roku, przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, został mianowany na stopień wojskowy podporucznika. Od marca 2021 roku pełni służbę zawodową na stanowisku Oficera Prasowego w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. Ponadto nasz były dowódca jest specjalistą od pisania wniosków grantowych. Na koncie swoich sukcesów posiada zdobycie już ponad 1 miliona złotych funduszy na rozwój i działalność naszego stowarzyszenia.

Dzięki swojej ciężkiej pracy i zaangażowaniu ukończył takie kursy jak:

 • SERE A
 • Combat lifesaver,
 • kurs EFR,
 • szkolenie saperskie,
 • specjalistyczne szkolenie z Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia,
 • kurs kierownika wypoczynku,
 • kurs wychowawców kolonijnych,
 • kurs prowadzącego strzelanie,
 • kurs sternika motorowodnego,
 • posiada pozwolenie na broń i dopuszczenie do posiadania broni,
 • kurs Instruktorów Organizacji Proobronnych,
 • międzynarodowe egzaminy NATO z języka angielskiego,
 • kurs podstawowej komunikacji medialnej,
 • kurs zaawansowanej komunikacji medialnej,
 • uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi i bankowozami,
 • ratownik KPP,
 • operator bezzałogowego statku powietrznego klasy NSTS 06,
 • specjalistyczne szkolenie operatorów systemu poszukiwawczego SIRON,
 • kurs z zakresu szkolenia obronnego,