Obóz 10-lecia JS

„Obóz 10-lecia JS 4051 WŁOCŁAWEK”

Jest to zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, skierowane do nowo wstępujących w szeregi Jednostki Strzeleckiej adeptów, uczniów klas mundurowych, a także innych osób, które chciałby rozpocząć swoją przygodę z proobronnym szkoleniem.

Termin: 28 września – 1 października 2023 r.
Miejsce: Strzelnica Myśliwska PZŁ- Włocławek,
Liczba miejsc: 40 osób (decyduje kolejność zgłoszeń),
Koszt: 100 zł/os,
Warunki uczestnictwa w zadaniu:
– ukończony 15 rok życia,
– posiadanie obywatelstwa polskiego,
– posiadanie dobrej kondycji fizycznej oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w takim szkoleniu (realizowany na bazie oświadczenia uczestnika/rodzica)

Na czas trwania obozu szkoleniowego każdy z jego uczestników zostanie zakwaterowany w namiotach wojskowych typu NS (organizator nie zapewnia ogrzewania namiotów). Uczestnicy zadania będą mieli zagwarantowane pełne wyżywienie oraz ubezpieczenie. W czasie trwania obozu szkoleni przejdą specjalistyczne szkolenie proobronne zgodne z załączonym poniżej programem. Szkolenia programowe prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną stowarzyszenia.

Obóz zakończony będzie egzaminem teoretycznym jak i praktycznym. Przed jego rozpoczęciem należy zapoznać się z materiałami e-learningowymi zamieszczonymi na stronie stowarzyszenia, które zakwalifikowani uczestnicy otrzymają na początku września na wskazane w ankietach adresy e-mailowe.

Zapisy na obóz – realizowane są telefonicznie pod numerem 794-261-146.

POBIERZ ANKIETĘ

POBIERZ PLAN SZKOLENIA