GRUPA 25+

GRUPA 25+ (dorosłych) to  sformowany  w ramach działalności stowarzyszenia oddział, który w swoich szeregach skupia osoby powyżej 25 roku życia.

Grupa 25+ kierowana jest do osób, które w swoim codziennym życiu nie mają możliwości wygospodarowania odpowiedniej ilości czasu na cotygodniowe zajęcia i szkolenia realizowane w naszym stowarzyszeniu, jednakże chciałyby zdobywać nową wiedzę i doskonalić dotychczas posiadane umiejętności medyczne, strzeleckie, taktyczne czy też survivalowe. 

Działalność grupy realizowana jest w formie kwartalnych zajęć weekendowych dzięki czemu każdy z członków tego oddziału ma możliwość dopracowania swojego życia cywilnego do programu szkolenia naszej organizacji. Oczywiście osoby dorosłe, które posiadają większą ilość czasu wolnego mogą angażować się także w życie codzienne organizacji i szkolić się wspólnie z innymi strzelcami.

Aby dołączyć do grupy należy:
– mieć ukończony 25 rok życia,
– być osobą niekaraną,
– być osobą zdrową (każdy osoba wypełnia oświadczenie o stanie zdrowia załączone poniżej),
– przesłać do nas wymagane dokumenty (załączone poniżej),

Koszty działalności w grupie:
220 zł – składka roczna za działalność w grupie 25+,
– koszty amunicji realizowane podczas szkoleń strzeleckich,

Aby zapisać się do grupy należy:
1. Krok  – Pobrać poniżej załączone formularze (ankieta członkowska i oświadczenia), zapoznać się z nimi i wypełnić w sposób czytelny.  Formularz należy podpisać we wszystkich do tego przeznaczonych polach. Jakiekolwiek nie podpisanie danej zgody uniemożliwi dalszy udział w rekrutacji.

W części Cpunkcie 15 ankiety członkowskiej zaznaczamy kwadrat „CZŁONEK WSPIERAJĄCY”, a następnie w punkcie 16 ankiety należy zaznaczyć kwadrat „GRUPA 25+”.

Krok 2 – Wypełnione formularze należy zeskanować/zrobić czytelne zdjęcia i przesłać na adres e-mail: js4051@wp.pl w tytule e-maila wpisując „Zgłoszenie grupa 25+”, a następnie podczas pierwszego spotkania organizacyjnego grupy (o jakim otrzymacie Państwo informacje e-mailową) należy dostarczyć formularze w wersji oryginalnej do naszej Jednostki Strzeleckiej.

Krok 3 – Należy wykonać przelew w kwocie 220 zł na konto stowarzyszenia:
Nr. konta bankowego: mBank: 41 1140 2004 0000 3302 7509 8850
W tytule przelewu prosimy o wpisanie: „SKŁADKA ROCZNA GRUPA 25+– IMIĘ I NAZWISKO”

Jeśli jakikolwiek z powyżej opisanych kroków lub informacji jest dla Ciebie nie zrozumiały, albo masz jakieś dodatkowe pytania to prosimy o kontakt z opiekunem grupy pod numerem: 665-492-706

POBIERZ ANKIETĘ CZŁONKOWSKĄ   OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA