Szkolenie podstawowe

Niniejsze artykuły w całości stanowią materiał szkoleniowy Jednostki Strzeleckiej 4051 im. generała broni Władysława Andersa we Włocławku. Nie wolno udostępniać zamieszczonych tu treści osobom spoza Jednostki oraz publikować ich w Internecie.

Chcesz otrzymywać powiadomienia push o wszystkich głównych działaniach na miejscu?

Chcesz otrzymywać powiadomienia push o wszystkich głównych działaniach na miejscu?