Pierwsza pomoc – RKO, krwotoki i urazy mechaniczne